• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان ورزنه

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان ورزنه

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان های ورزنه و جرقویه در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

جلسه بررسی و پیگیری مشکلات شهرستان ورزنه

بررسی مشکلات شهرستان ورزنه در محل فرمانداری شهرستان جرقویه برگزار گردید

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ورزنه : مهندس علیرضا حسینی