• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

جلسه کمیسیون معاملات برگزار گردید

جلسه کمیسیون معاملات استان ویژه شهرستان شاهین شهر و میمه و چند شهرستان دیگر جمعا تعداد ١٠١ دستور کار، در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با دهیار و رییس شورای اسلامی روستای جهادآباد دیدار نمودند

موسی شریفی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهین شهر و میمه با دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای جهاد آباد، دیدار و گفتگو داشت.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهین‌شهرومیمه: مهندس موسی شریفی