شهرستان خمینی‌شهر

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خمینی‌شهر: مهندس علی صادقی

موضوع :
  • شهرستان
  • خمینی‌شهر