جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده 4 قانون ساماندهی، با حضور مهندس صدر-سرپرست امور زمین بنیادمسکن استان اصفهان، آقای یزدانی-مشاور مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ، مهندس ایزدی-سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوروبیابانک، آقای بیطرف -رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوروبیابانک در محل اداره ثبت اسناد و املاک خوروبیابانک برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر