جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس فقیهی نیا-مدیر بنیادمسکن شهرستان، سیدعلیرضا حسینی- کارشناسان فنی شهرستان اصفهان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٢٧ درخواست  ، شامل روستاهای : « علون آباد ، کرد آباد ، کیچی ، زفره  و فشارک »  از بخش کوهپایه و روستاهای « قلعه بالا ، امامزاده عبدالعزیز ، قمشان ، مادرکان و هلارته » از بخش هرند ‏‏ و روستاهای « جندان ، اشکهران و قورتان »  از بخش ورزنه  و روستاهای « سعادت آباد ، مزرعه عرب ، پیکان و قارنه » ازبخش جرقویه ،  مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.



نظرات کاربران
ارسال نظر