بازدید از روستاهای بخش جرقویه علیا

بازدید از روستاهای بخش جرقویه علیا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس دهاقین-سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جرقویه باتفاق فرماندار شهرستان از روستاهای بخش جرقویه علیا بازدید بعمل آورد.

در این بازدید که با حضور  محسن ریاحی-فرماندار شهرستان جرقویه، مهندس صادقی بخشدار علیا، مهندس رضایی رئیس اداره راهداری، شجاعی رئیس اداره منابع طبیعی، اسماعیلی رئیس آبفا و سلیمی معاون جهادکشاورزی آن شهرستان صورت گرفت، ازنزدیک و در دیداری چهره به چهره با اهالی روستا، مسائل و مشکلات بخش جرقویه علیا و روستاهای دهستان، رامشه  اسد آباد، مبارکه، احمداباد، اسفنداران، حارث آباد و فیض آباد مورد بررسی قرار گرفت، همچنین، طرح انبوه سازی مسکن و جانمایی شهرک کارگاهی روستای رامشه، اعتبار بازنگری طرح هادی و بررسی حریم قنات روستای مبارکه، بررسی حریم بلوار و ساخت های غیر مجاز روستای احمدآباد، بررسی و پیگیری زمین های تصرفی روستای اسفنداران، و واگذاری زمین به متقاضیان در روستای حارث آباد و پیگیری مشکلات زمین های الحاق به طرح روستای فیض آباد مورد بررسی و دستور کار  مسئولین اجرایی آن شهرستان قرار گرفت .

 

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر