حضور مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی حساب ١٠٠امام (ره) و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور در اصفهان، شهرستان آران و بیدگل

 حضور مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی حساب ١٠٠امام (ره) و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور در اصفهان، شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس خاکی پور-مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی حساب ١٠٠امام و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور  باتفاق مهندس بیات و مهندس مرعشی جهت بازدید از پروژه های طراحی شده و در حال اجرای انجمن خیرین مسکن ساز، به استان اصفهان سفر کرد.

در این سفر دو روزه که ابتدا با تشکیل جلسه ای با حضور دکتر شفیقی-مدیر حساب ١٠٠امام بنیاد مسکن استان، مهندس مستولی زاده-مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان، مهندس ایوبی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان آران و بیدگل، مهندس ساغرچی-مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان، حضور افتخاری سردار کاظمی و دیگر اعضا برگزار گردید، مهندس مستولی زاده-مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گزارش مبسوطی از پروژه ها و فعالیت‌های انجمن ارائه نمود.

 در ادامه مقرر گردید در طول سفر دو روزه، از پروژه های در حال اجرا در شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، نطنز، خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، هرند، برخوار و شاهین شهر و میمه بازدید بعمل آید.نظرات کاربران
ارسال نظر