برگزاری جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستایی

برگزاری جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستانهای اردستان، برخوار، چادگان، دهاقان، اصفهان، فلاورجان، کاشان، نایین و نطنز با حضور مهندس کاظمی-مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و معاونین دو دستگاه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و پس از بحث و تبادل نظر بخشی از اراضی ملی مورد نظر در روستاهای شهرستانهای فوق الذکر جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط تملک گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر