جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده 4 قانون ساماندهی، با حضور مهندس صدر-رئیس امور زمین بنیادمسکن استان اصفهان، دکتر جعفری-رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دهاقان در محل اداره ثبت دهاقان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر