جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان اصفهان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس فرزاد-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس فقیهی نیا-مدیر بنیاد مسکن  شهرستان اصفهان، کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵۵درخواست از روستاهای اسد آباد ، قارنه ، حسین آباد ، سعادت آباد ، کفرود ، هاشم آباد ، قهی ، کلیشاد ، کلیل ، گیشی ، مادرکان ، قمشان ، عیش آباد ، کرد آباد ، هریزه ، سهر ، مزرعه عبداله ، ورطون ، کیچی ، جشوقان ، زفره ،  فشارک ، لیان ، دستجا، دولاب ، فساران ، کنجوان ، کوهان ، مهدی آباد ، روران ، کاج ، کاروانچی ، کندلان ، منشیان از بخش های جرقویه علیا ، جرقویه سفلی  ، بن رود ، جلگه ، کوهپایه ، مرکزی شهرستان اصفهان  مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

 نظرات کاربران
ارسال نظر