جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت درشهرستان تیران و کرون

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت  درشهرستان تیران و کرون

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات صدور اسناد مالکیت در قالب قانون الحاق و ماده 4 قانون ساماندهی، با حضور آقای یزدانی-معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-رئیس امور زمین بنیادمسکن استان اصفهان، آقای مصطفوی-رییس اداره ثبت اسناد و املاک تیران و کرون و مهندس مرادیان-مدیر بنیاد مسکن شهرستان تیران و کرون برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

مقرر گردید اسناد تملکی بنیاد مسکن در قالب ماده ۴ به مساحت ۳۷ هکتار صادر و تحویل بنیاد گردد ونیزتمام پرونده های موجود در اداره ثبت مربوط به قانون الحاق به تعداد ۲۲۰ فقره منجر به صدور رای گردد.نظرات کاربران
ارسال نظر