جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

 

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان،

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستانهای اردستان ،خوانسار و چادگان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مدیران بنیاد مسکن هر سه شهرستان  و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٢۵ درخواست از روستاهای گونیان و داوران از بخش مهاباد، روستاهای سیانک، کچورستاق، گلشکنان، مهرآباد و امیرآباد از بخش زواره و روستاهای نیسیان و مارچوبه و ماست بندی و فران و سرابه و ومکان و همسار و باقرآباد و ظفرقند و کچومثقال از بخش مرکزی شهرستان اردستان ونیز روستاهای تجره و تیدجان و قودجان از بخش مرکزی شهرستان خوانسار و همچنین روستای فراموشجان از بخش چنارود شهرستان چادگان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر