روند احداث مسکن محرومین درسطح استان اصفهان تا تاریخ ۴ بهمن ماه ١٣٩٩

روند احداث  مسکن محرومین درسطح استان اصفهان تا تاریخ ۴ بهمن ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
روند احداث مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ۴ بهمن ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان ٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣٢۴۶ واحد

🏠معرفی به بانک٢٨٣۴ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٠۶١ واحد

🏠پی کنی٢٠٧٨ واحد

🏠اجرای فونداسیون١٩٨٣ واحد

🏠اجرای اسکلت١٢٠١ واحد

🏠اجرای سقف١١٢٢ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۴٢١ واحد

🏠بلاعوض پرداختی٢۵٠ میلیارد ریال

💰 مانده بلاعوض کلی۶۵٠ میلیارد ریالنظرات کاربران
ارسال نظر