بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر

بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس خانی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان باتفاق دکتر نجات معاون پشتیبانی و مهندس دیمویی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شهرستان شاهین شهربازدید کردند .نظرات کاربران
ارسال نظر