دوره آموزشی مجازی حقوق مهندسی و گزارش نویسی برگزار می شود

دوره آموزشی مجازی حقوق مهندسی و گزارش نویسی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 


قابل توجه ناظرین نظام فنی روستایی 

برنامه زمانبندی دوره آموزشی مجازی حقوق مهندسی و گزارش نویسی به شرح زیر اعلام میگردد : 

 

 



نظرات کاربران
ارسال نظر