روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان تا تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵٧٠ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٣٠٠٠ واحد

🏠پی کنی٢٩٣٩ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٩٠۴ واحد

🏠اجرای اسکلت١٩٨۵ واحد

🏠اجرای سقف١٨٢۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک١٠٣۶ واحد

🏠قابل سکونت۵٢۵ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی۴٧٧.۵۵٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۴٢٢.۴۵٠ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر