روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان تا تاریخ ٢۵ بهمن ماه به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۴۶٣ واحد

🏠معرفی به بانک٢٩۶٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢۶١۶ واحد

🏠پی کنی٢۴۶٣ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٣٩۵ واحد

🏠اجرای اسکلت١۴٢۴ واحد

🏠اجرای سقف١٣١٣ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۵۶٩ واحد

🏠قابل سکونت٢٢٣ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٢٧.٣۶۵ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٧٢.۶٣۵ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر