روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٩ اسفند ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٩ اسفند ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٩ اسفند ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵١٧ واحد

🏠معرفی به بانک٢٩٧۵ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٨١٣ واحد

🏠پی کنی٢۶٧٣ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢۶٠١ واحد

🏠اجرای اسکلت١۵۴٧ واحد

🏠اجرای سقف١۴١٩ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۶٧١ واحد

🏠قابل سکونت٢٨٧ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣۶۴.۴٩۵ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٣۵.۵٠۵ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر