روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٩به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵۴١ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩۶١ واحد

🏠پی کنی٢٨٧٩ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٨٢٢ واحد

🏠اجرای اسکلت١۶٧١ واحد

🏠اجرای سقف١۵٢۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک٧٨٨ واحد

🏠قابل سکونت٣۶۴ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٩٨.٣٠٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٠١.٧٠٠ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر