روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه ١۴٠٠

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه ١۴٠٠

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان تا تاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵٨١ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٣٠٠٠ واحد

🏠پی کنی٢٩۴٩ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٩٢٠ واحد

🏠اجرای اسکلت٢١٠٧ واحد

🏠اجرای سقف١٩۴١ واحد

🏠اجرای گچ و خاک١١٢٣ واحد

🏠قابل سکونت۵٨٣ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی۵٠٢.۴۵٠ میلیون ریال (پنجاه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون تومان پرداخت شده است)

💰 مانده بلاعوض کلی٣٩٧.۵۵٠ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر