روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۶ اسفند ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۶ اسفند ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۶ اسفند ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵١٧ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩٣٠ واحد

🏠پی کنی٢٧٧۵ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٧٠۸ واحد

🏠اجرای اسکلت١۶١۴ واحد

🏠اجرای سقف١۴٨١ واحد

🏠اجرای گچ و خاک٧۴١ واحد

🏠قابل سکونت٣٣٧ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٧۴.۵٧۵ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٢۵.۴٢۵ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر