برگزاری جلسه آموزش سامانه راهبر

برگزاری جلسه آموزش سامانه راهبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه آموزش سامانه راهبر در خصوص پاسخ استعلام و تغییر کاربری  ، باحضور مهندس حسن زاده-کارشناس دفتر مرکزی، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی ،مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی، مهندس رویگری-کارشناس فنی مهندسی معاونت عمران روستایی استان و کارشناسان فنی شهرستانها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

مباحث مطرح شده جهت جلوگیری از تردد و در راستای هدفمند نمودن دولت الکترونیک مطرح و مقرر گردید کلیه متقاضیان و دهیاران صرفا از طریق سامانه راهبر خدمات دریافت نمایند.نظرات کاربران
ارسال نظر