جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان شهرضا برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس صادقی- کارشناس امورفنی بنیادمسکن شهرستان شهرضا و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده 53 درخواست از روستاهای ( باغسرخ ،مقصود بیک ،بوان ،قصرچم ،هوک ، کهرویه ، هونجان  و اسفرجان  ) از بخش مرکزی شهرستان شهرضا مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر