روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١٨ بهمن ماه ١٣٩٩

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١٨ بهمن ماه ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١٨ بهمن ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان ٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣٣٣٩ واحد

🏠معرفی به بانک٢٩۴۶ واحد

🏠قرارداد با بانک٢۴۶۴ واحد

🏠پی کنی٢٣۵١ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٢٧۶ واحد

🏠اجرای اسکلت١٣۶٢ واحد

🏠اجرای سقف١٢۶۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۵٣٠ واحد

🏠قابل سکونت٢٠٠ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٠٠.٧١٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی۵٩٩.٢٩٠ میلیون ریالنظرات کاربران
ارسال نظر