جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان

جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان باحضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی،دکتر محمودزاده-معاون محترم مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی، مدیران و معاونین مسکن ادارات کل راه و شهرسازی و بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان، در خصوص بررسی و روند پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اصفهان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر