جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

.به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان لنجان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس اسماعیلی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان لنجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٣٨ درخواست از روستاهای شهرستان لنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر