بازدید از محل احداث پل روستای نیسیان شهرستان اردستان

بازدید از محل احداث پل روستای نیسیان شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان مهندس کریمی-معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان باتفاق مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی این معاونت و مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان و کارشناسان استان و شهرستان از محل احداث پل روستای نیسیان بازدید کردند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر