بازدید از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین شهرستان کاشان

بازدید از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان مهندس آذرمی کارشناس دفتر مرکزی باتفاق مهندس پورصناعی ومهندس مولایی-کارشناسان معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس مرتضوی-کارشناس فنی بنیاد مسکن شهرستان و ناظران نظام فنی روستایی در سطح روستاهای شهرستان کاشان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر