بازدید ازروند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین درسطح روستاهای شهرستان چادگان

بازدید ازروند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین درسطح روستاهای شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان مهندس عباسی- رئیس گروه نظام فنی روستایی دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس کامکار-مدیر بنیاد مسکن شهرستان چادگان و کارشناسان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر