بازدید ازروند اجرای طرحهای هادی روستاهای خیر آباد و نیسیان

بازدید ازروند اجرای طرحهای هادی روستاهای خیر آباد و نیسیان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس کریمی-معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان از روند اجرای طرحهای هادی روستایی در روستاهای خیر آباد و نیسیان از توابع شهرستان اردستان بازدید کردند .

دراین بازدیدکه مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان و مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان نیز حضور داشتند،از روند اجرای طرحهای هادی روستایی در  روستاهای خیر آباد و نیسیان جهت شروع عملیات پل روی کانال سیلاب و روستاهای ظفر قند، آستانه و آونج جهت اجرای سنگ فرش بازدید بعمل آمد .نظرات کاربران
ارسال نظر