بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان سمیرم

بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان باتفاق مهندس افشاریان-مدیر بنیاد مسکن شهرستان سمیرم و کارشناسان استان و شهرستان از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان سمیرم بازدید کردند .

 مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان باتفاق مهندس افشاریان-مدیر بنیاد مسکن شهرستان سمیرم و کارشناسان استان و شهرستان از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرستان سمیرم بویژه اجرای پل روستای مورک از توابع بخش پادنا بازدید کردند.نظرات کاربران
ارسال نظر