بازدید ازروند عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین در سطح روستاهای شهرستان دهاقان

 بازدید ازروند عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین در سطح روستاهای شهرستان دهاقان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس آذرمی کارشناس دفتر مرکزی از روند عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین در سطح روستاهای شهرستان دهاقان بازدید بعمل آوردند .

مهندس آذرمی کارشناس دفتر مرکزی باتفاق مهندس صدری-کارشناس مسئول مسکن روستایی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس رضایی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهاقان و کارشناسان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین در سطح روستاهای شهرستان دهاقان بازدید بعمل آوردند .نظرات کاربران
ارسال نظر