برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد سالیانه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد  سالیانه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه ارزیابی عملکرد و هماهنگی سالیانه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی دفتر مرکزی با امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که  با حضور کارشناسان دفتر مرکزی، مدیر و کارشناسان فنی امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، حاضرین در خصوص ارزیابی و هماهنگی سالیانه امور اجرایی دفتر ماشین آلات بنیاد مسکن استان به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر