جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان کاشان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس مرتضوی-کارشناس فنی بنیادمسکن شهرستان کاشان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٢ درخواست از روستاهای بخش برزک، ۶ درخواست از روستاهای بخش قمصر، ٨ درخواست از روستاهای بخش مرکزی و همچنین تعداد ٢٣ درخواست از روستاهای بخش نیاسر شهرستان کاشان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

 نظرات کاربران
ارسال نظر