جلسه هماهنگی دستگاه های اجرائی مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن شهرستان خمینی شهر

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرائی مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن شهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرائی مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن خمینی شهر، با حضور کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان و مشاورین طرح در محل بنیاد مسکن شهرستان خمینی شهر برگزار شد.

در این نشست، حاضرین نسبت به بررسی زوایای مختلف طرح و رفع اشکالات موجود و احتمالی در خلال اجرای طرح به تبادل نظر پرداخته و تصمیمات و تعهدات خود را طی صورتجلسه مشترک تنظیم و تائید نمودند.

 نظرات کاربران
ارسال نظر