جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان دهاقان و تیران و کرون برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان،مدیران و کارشناسان فنی هر دو شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٣٣ درخواست از بخش مرکزی شهرستان دهاقان ، شامل روستاهای : «پوده ،جمبزه ، علی آباد جمبزه ، قمبوان ، قهه ، لاریچه ، محمود آباد ، دزج ، قمیشلو و همگین» و ٢١ درخواست از بخش مرکزی شهرستان تیران و کرون شامل روستاهای «حسن آباد ، آبریزه ، عزیز آباد ، فضل آباد ، جعفر آباد ، خرمنان ، خیر آبادو هومان »  مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت

 نظرات کاربران
ارسال نظر