دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با رئیس مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با رئیس مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس غلامحسین خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان باتفاق معاونین پشتیبانی، مسکن شهری و  بازسازی و مسکن روستایی استان با دکتر حسن نوروزی-رئیس مدیریت شعب بانک مسکن استان و  معاونین ایشان دیدار و گفتگو داشتند.

سرفصل مباحث پیرامون اجرای پروژه های طرح جهش تولید مسکن ، مسکن روستایی و مسکن محرومین بود که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر