دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با فرماندار شهرستان اصفهان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با فرماندار شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان باتفاق معاونین مسکن شهری، بازسازی و مسکن روستایی، عمران روستایی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان اصفهان  با مهندس احمدی-فرماندار شهرستان اصفهان دیدار و گفتگو داشتند.

این جلسه به منظور تبریک انتصاب فرماندار شهرستان اصفهان و ارائه گزارش عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط مدیرکل تشکیل و همچنین پیرامون مباحث مرتبط با تهیه و اجرای طرحهای هادی، صدور اسناد مالکیت، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن شهری و جهش تولید مسکن بحث و تبادل نظر گردید

 نظرات کاربران
ارسال نظر