جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای اصفهان و تیران و کرون

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای اصفهان و تیران و کرون

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستانهای اصفهان و تیران و کرون در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-رئیس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن استان، مهندس حسن پور-رئیس فنی و اجرائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان ،مهندس مرادیان-مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تیران و کرون و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستاهای مورنان و بهاران از توابع شهرستان اصفهان و طرح بازنگری روستای آبپونه از توابع شهرستان تیران و کرون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر