دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان باتفاق معاونین مسکن شهری، بازسازی و مسکن روستایی استان با مهندس بناکار-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضای هیأت رئیسه سازمان دیدار و گفتگو داشتند.

سرفصل مباحث پیرامون به نظام فنی روستایی و اجرای پروژه های طرح جهش تولید مسکن ، فرونشست زمین و شهرسازی بود که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردیدنظرات کاربران
ارسال نظر