جلسه کمیته تطبیق طرحهای هادی روستایی

جلسه کمیته تطبیق طرحهای هادی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

  جلسه کمیته تطبیق طرحهای هادی ٢١ روستا از ١٣شهرستان ( اصفهان ،نجف آباد، کاشان ،گلپایگان ، خور و بیابانک ، شاهین شهر ، مبارکه ، اردستان ، آران و بیدگل ، بوئین و میاندشت ، فریدن ،تیران و کرون و نطنز   ) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید .

در این جلسه که باحضور مهندس کاظمی-مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ، مهندس سعیدی - معاون محترم حفاظت و امور اراضی ، مهندس مهاجر - معاون محترم فنی ، مهندس امینی - معاون محترم آبخیزداری و مهندس شاه محمدی - رئیس اداره استعداد یابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر بخشی از اراضی ملی در روستاهای شهرستانهای فوق الذکر جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر تصویب گردید :

 • روستاهای *مالواجرد و رامشه ، خارا ، و حسین آباد * از توابع شهرستان اصفهان 
 • روستاهای * خیرآباد و خونداب ، * از توابع شهرستان  نجف اباد
 •  روستاهای جزه و باریکرسف از توابع شهرستان کاشان
 • روستاهای استهلک و سعید اباد ازتوابع شهرستان گلپایگان
 • روستای چاه ملک ازتوابع شهرستان خوروبیابانک-
 • روستای جهادآباد ازتوابع شهرستان شاهین شهرومیمه
 • روستای زودان ازتوابع شهرستان مبارکه
 • روستای سپیده ازتوابع شهرستان اردستان
 • روستای یزدل ازتوابع شهرستان اران و بیدگل
 • روستای میراباد ازتوابع شهرستان بوئین و میاندشت
 • روستاهای درختک ، گل میر ، اوزون بلاغ ازتوابع شهرستان فریدن
 • روستای دولت آباد ازتوابع شهرستان تیران و کرون
 • روستای طامه از توابع شهرستان نطنز 

 نظرات کاربران
ارسال نظر