بازدید از روند اجرایی پل روستای نیسیان شهرستان اردستان

بازدید از روند اجرایی پل روستای نیسیان شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

با حضور مهندس شیشه فروش-مدیرکل مدیریت بحران استان باتفاق دکتر تأملی-فرماندار شهرستان، مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان و کارشناسان مربوطه به همراه بخشدار و  جمعی از روسای دستگاه های اجرایی از روند اجرایی پل روستای نیسیان بازدید و تصمیمات لازم در خصوص تامین اعتبار جهت ادامه کار اتخاذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر