جلسه برخورد با تخلفات ساختمانی شهرستان خوانسار

جلسه برخورد با تخلفات ساختمانی شهرستان خوانسار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه برخورد با تخلفات ساختمانی با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان، رئیس نظام مهندسی، شورای اسلامی شهر و شهرستان، راه وشهرسازی، نماینده شهرداری، بخشداری و جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار به ریاست دهاقین-معاونت برنامه ریزی و هماهنگ کننده امور عمرانی فرمانداری و با هدف برنامه ریزی و هماهنگی جهت شناسایی تخلفات ساختمانی و برخورد با متخلفین در دفتر ایشان برگزار شد ،که با برنامه ریزی های صورت گرفته با مسئولین شهرستان شناسایی وبرخورد با متخلفین در دستور کار این کارگروه قرار گرفت  .نظرات کاربران
ارسال نظر