بازدید از روستاهای شهرستان نائین

بازدید از روستاهای شهرستان نائین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

مهندس گلپریان- ناظر دفتر مرکزی باتفاق مهندس سلیمی- مدیر بنیاد مسکن شهرستان نایین، مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی و کارشناسان استان و شهرستان ، از اجرای پل و دیوار سنگی در روستای کجان از اعتبارات حوادث ، اجرای عملیات سنگ کاری درروستای حسین آباد عاشق از اعتبارات ملی ، اجرای عملیات آسفالت و سنگ کاری از اعتبارات ملی و قیر رایگان در روستای سپرو، و اجرای عملیات آسفالت از اعتبارات قیر ٩٨ در روستای جهان آباد  بازدید بعمل آوردند .

 نظرات کاربران
ارسال نظر