حضورفرماندار شهرستان خوروبیابانک در بنیاد مسکن شهرستان

 حضورفرماندار شهرستان خوروبیابانک در بنیاد مسکن شهرستان

نظام الاسلامی-فرماندار خوروبیابانک باتفاق غلامرضایی-بخشدار بخش مرکزی ضمن حضور در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوروبیابانک، با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو داشت.

فرماندار شهرستان در جلسه ای که با حضور کارکنان تشکیل گردید، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل بنیاد مسکن با اشاره به اختصاص اعتبارات سال ۱۴۰۰ از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان به بنیاد مسکن جهت اجرای طرح هادی روستاها اظهار داشت: مجموعه ی فرمانداری و بخشداری نگاه ویژه ای جهت پیشرفت و آبادانی روستاها داشته است.

باتفاق غلامرضایی-بخشدار بخش مرکزی ضمن حضور در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوروبیابانک، با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو داشت.

فرماندار شهرستان در جلسه ای که با حضور کارکنان تشکیل گردید، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل بنیاد مسکن با اشاره به اختصاص اعتبارات سال ۱۴۰۰ از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان به بنیاد مسکن جهت اجرای طرح هادی روستاها اظهار داشت: مجموعه ی فرمانداری و بخشداری نگاه ویژه ای جهت پیشرفت و آبادانی روستاها داشته است.نظرات کاربران
ارسال نظر