جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان لنجان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس اسماعیلی-مدیر بنیاد مسکن  شهرستان لنجان،  -کارشناس فنی  بنیاد مسکن شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۴۶ درخواست از روستاهای برنجگان ،دورک ، زرد خشوئیه ، صادق آباد ، کته شور ، کرچگان ، قلعه آقا ، کچوئیه ، هاردنگ ، جعفرآباد ، چم حیدر ، چم طاق ، چم علیشاه ، چم کهریز ، چم یوسفعلی ، اشیان ، و کاریز از بخش باغبهادران و روستای صادق آباد از بخش  مرکزی  ، مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر