جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان،مهندس بلدی- مدیر بنیاد مسکن  شهرستان فلاورجان، و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵۱درخواست از روستاهای جولرستان ، حسین آباد ، کرسگان ، موسیان ، و محمدیه از بخش مرکزی ، و روستاهای تمندگان ، خوانسارک ، سمسان ، علی آباد ، علی شاهدان ، اردال و صفی آباد از بخش پیربکران  شهرستان فلاورجان  مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.نظرات کاربران
ارسال نظر