جلسه کمیته ایمنی راههای استان اصفهان

جلسه کمیته ایمنی راههای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

بنا به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوروبیابانک ، طرح بلوار روستای اردیب پس از تصویب در شورا ی هماهنگی شهرستان در دستور کار چهارمین جلسه کمیته ایمنی راههای استان اصفهان قرار گرفت.

این جلسه با حضور علی ایزدی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوروبیابانک و حمیدرضا بزرگزاد ناظر عمران روستایی اداره کل و سایر مسئولین در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان برگزار گردید .

در این جلسه مقرر گردید  میدان شمالی روستا و طراحی رفوژ میانی به نحوی که از آسفالت موجود نهایت استفاده شودحذف گردد .نظرات کاربران
ارسال نظر