نشست مشترک هم اندیشی بررسی و تامین زمین پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان

نشست مشترک هم اندیشی بررسی و تامین زمین پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

نشست مشترک هم اندیشی با موضوع بررسی و تامین زمین پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان با حضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس زاغیان-معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مهندس اسماعیلی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و جمعی از مدیران دو دستگاه اجرایی در شعب شهرستانها و کارشناسان ذیربط در محل سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.نظرات کاربران
ارسال نظر