جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس حسینی-کارشناس بنیادمسکن شهرستان اصفهان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٣٧ درخواست از روستاهای ازیران ، اندلان ،برکان ، پیله وران ، چم ،روران ،کروه ، هرمزآباد ،حاجی آباد ، ایچی ، جار ، چیریان ، حیدر آباد ، دشتی ، راشنان ، کوی راه حق ، کیچی ، و مرغ گچی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفتنظرات کاربران
ارسال نظر